The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Поиск:  Каталог документации

Next Previous Contents

Turkish-HOWTO

Görkem Çetin, gorkem@gelecek.com.tr

v1.0, 21 September 1999


Bu belge, Linux iþletim sistemi altýndaki Türkçe sorunlarýna çözüm getirmek amacýyla, mevcut Türkçe desteðinin nasýl kullanýlabileceðini anlatýyor.

1. Giriþ

2. HOWTO belgeleri

3. Klavye ayarlarý

4. Metin ekran (konsol) yazýtiplerinin yüklenmesi

5. Çeþitli uygulamalarda Türkçe kullanýmý

6. Zaman dilimi ayarlarý

7. X Window desteði

8. Yapýlacaklar


Next Previous Contents


Спонсоры:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру